Sofonisba nuda morente


Dipinto: Sofonisba nuda morente


Sofonisba nuda morente

97 x 79 cm
Olio su tela
1630


Descrizione opera

Giudizio critico